555edc Blansko
Počet přístupů:       Česky / English

Motto

 
 • Pokud jsi dost silný a chytrý, to nejcennější co můžeš od života dostat k dosažení uspěchu je neúspěch a překážky.
  Yvetta Hlaváčová
 • Mějte na paměti, zě tim nejduležitějším je Vaše rozhodnutí dosahnout uspěchu.
  Abraham Lincoln
 • To je ta největší tíze, to největší neštěstí, když člověk není pánem svých vášní, jakékoli, ať je to urputnost, hněv, prchlivost,
  lenost, pití neb jiné obžerství, neb vilnost, to spouta víc než řetěz otroka na galejích přikovaného, víc ho trýzní, než
  mučírna by to dokazala.
  Božena Němcova
 • Dobrá díla jsou plodem dobreho charakteru, a protože je chvalyhodnejší příčina než následek, chval charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.
  Leonardo da Vinci
 • Jeden opravdový přítel přispěje k našemu štěstí víc, než tisíc nepřátel k našemu neštěstí.
  Marie Ebner-Eschenbachova
 • Dokonce i neštěstí ma svou pozitivní stránku - dává nám poznat naše opravdové přátele.
  Honore de Balzac
 • Kdo pohlédne na svého opravdového přítele, jako by viděl svůj vlastní portret.
  Cicero
 • Uspěšný člověk je ten, který se ponaučil z neúspěchu.
  Yvetta Hlaváčová
 • Milujte jeden druhého, nečiňte však z lásky pouto:
  Nechť je raději mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší. Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte si chvíle samoty, stejně jako jsou osamoceny struny loutny, a přesto se zachvívají touž hudbou. Dejte druhému své srdce. Ne však do držení, neboť vaše srdce může držet jen ruka Života. Stůjte při sobě, ne však příliš těsně, neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub neroste ve stínu cypřiše, ani cypryš ve stínu dubu.
  Osho